Ledenadministratie

De nieuwe site is inmiddels online www.debroekhoek.nl 

Op deze pagina kun je je aanmelden als nieuw lid van onze tennisclub, je kunt je
persoonlijke gegevens wijzigen, je kunt je afmelden en je kunt een nieuwe pas aanvragen. 

Afmelden als lid van onze tennisvereniging dient u voor 1 december 2021 te doen.
Voor afmeldingen na deze datum blijft de contributie voor 2022 verschuldigd.

AANMELDEN TENNISLES
Voor aanmelding tennislessen download je dit inschrijfformulier: TENNISLES-SENIOR-JEUGD-2.pdf
De tennislessen worden gegeven door tennisschool Joffe van der Heijden Tennis. Stuur het formulier naar tc@debroekhoek.nl


AANMELDEN NIEUW LID

Dit kan via de nieuwe site www.debroekhoek.nl

Het ingevulde formulier samen met een pasfoto, stuur je naar: ledenadministratie@debroekhoek.nl
Of lever je in op het volgende adres:

TV de Broekhoek ledenadministratie
Marieke Verstegen - Neelen 
Graanakker 6 
5384 NP Heesch

CONTRIBUTIE e.d. 2021
Senioren (> 17 jaar)   120,00
Senioren+ (alleen overdag spelen, mogelijk vanaf 65 jaar) 95,00
Junioren t/m 11 jaar 50,00
Junioren 12 t/m 17 jaar 60,00
Studenten* (> 17 jaar)    60,00
Junioren Broekhoek enjoy Tennis All in Tennis  t/m 11 jaar (prijs per maand)  18,00
Junioren Broekhoek enjoy Tennis All in Tennis 12 t/m 17 jaar (prijs per maand)    19,00
Rustend lid  20,00
Zomerlidmaatschap juni t/m augustus  40,00
Proefabonnement 3 maanden   40,00
Tennis en bitterballen lidmaatschap tot einde jaar, inclusief 5 lessen
(eenmalig, alleen voor nieuwe leden)
  50,00
Gezinskorting (voor 4+) 12,50
Afkoop bardiensten (per jaar)
75,00
Verzaken bardienst 50,00
Steunend lid 15,00
Inschrijfgeld   12,50

* De categorie Senioren (> 17 jaar) die studeren in dagopleiding kunnen het juniorentarief aanvragen onder overlegging van studentenkaart. Deze aanvraag met bewijs dient jaarlijks opnieuw ingediend te worden.

LANGDURIGE BLESSURES
Bij langdurige blessures vindt er over de eerste zes maanden geen teruggaaf van contributie plaats. Voor de resterende tijd is wel contributieteruggaaf mogelijk. Men dient dit wel vroegtijdig door te geven aan de ledenadministratie. Blessures doorgegeven na 01 juni worden niet meer in behandeling genomen.
ledenadministratie@debroekhoek.nl

CONTACT
In het geval u uw gegevens wilt wijzigen of u zich wilt afmelden (voor 1 december) als lid van de vereniging, dan kunt u per mail contact opnemen met Marieke Verstegen via ledenadministratie@debroekhoek.nlWil je je gegevens wijzigen, vul dan dit formulier
in en verstuur het.


Wil je je afmelden als lid, vul dan dit
formulier in en verstuur het.
Meld je af voor 1 december van het lopende jaar!


Wil je een nieuwe pas aanvragen, vul dan dit
formulier in en verstuur het.