Ledenadministratie

Op deze pagina kun je je aanmelden als nieuw lid van onze tennisclub, je kunt je
persoonlijke gegevens wijzigen, je kunt je afmelden en je kunt een nieuwe pas aanvragen. 

Afmelden als lid van onze tennisvereniging dient u voor 1 december 2019 te doen.
Voor afmeldingen na deze datum blijft de contributie voor 2020 verschuldigd.

Om je aan te melden als nieuw lid download je dit inschrijfformulier: inschrijfformulier 2019  
Het ingevulde formulier samen met een pasfoto, stuur je naar: ledenadministratie@tvdebroekhoek.nl
Of lever je in op het volgende adres:

TV de Broekhoek ledenadministratie
Marieke Verstegen - Neelen 
Graanakker 6 
5384 NP Heesch

Contributie e.d. 2019
Senioren (> 17 jaar)   120,00
Senioren+ (alleen overdag spelen, mogelijk vanaf 65 jaar) 95,00
Junioren t/m 11 jaar 50,00
Junioren 12 t/m 17 jaar 60,00
Studenten* (> 17 jaar)  60,00
Rustend lid  20,00
Zomerlidmaatschap mei t/m augustus  40,00
Gezinskorting (voor 4+) 12,50
Afkoop bardiensten (per jaar)
75,00
Verzaken bardienst 50,00
Inschrijfgeld 12,50
Steunend lid 15,00

* De categorie Senioren (> 17 jaar) die studeren in dagopleiding kunnen het juniorentarief aanvragen onder overlegging van studentenkaart. Deze aanvraag met bewijs dient jaarlijks opnieuw ingediend te worden.

Je kunt tennisles volgen via Tom Kreemers Tennisschool. Voor verdere informatie kijk op: www.tstk.nl.


Langdurige blessures
Bij langdurige blessures vindt er over de eerste zes maanden geen teruggaaf van contributie plaats. Voor de resterende tijd is wel contributieteruggaaf mogelijk. Men dient dit wel vroegtijdig door te geven aan de ledenadministratie. Blessures doorgegeven na 01 juni worden niet meer in behandeling genomen.
ledenadministratie@tvdebroekhoek.nl


Wil je je gegevens wijzigen, vul dan dit formulier
in en verstuur het.


Wil je je afmelden als lid, vul dan dit
formulier in en verstuur het.
Meld je af voor 1 december van het lopende jaar!


Wil je een nieuwe pas aanvragen, vul dan dit
formulier in en verstuur het.